Handledning är en viktig del i utveckling inom olika professioner och en källa till inspiration och ny kunskap. Jag vill erbjuda möjligheter till reflektion och insikter, ett tryggt sammanhang med högt i tak. Jag erbjuder grupphandledning inom flera områden och har tidigare träffat grupper inom bl a skola, familjehemsvård och assistansverksamhet.

Stödjande samtal i frågor som rör din livssituation här och nu, att hitta en väg för att komma vidare. Jag erbjuder samtal i stödjande form som t ex kan handla om arbete, relationer eller stress. Tillsammans hittar vi strategier som är utvecklande och lotsar dig framåt i tillvaron.

Genom åren har jag sett samtalet i alla dess former som en väg framåt, ett skapande möte.

Handledning är en viktig del i utveckling inom olika professioner och en källa till inspiration och ny kunskap. Jag vill erbjuda möjligheter till reflektion och insikter, ett tryggt sammanhang med högt i tak. Jag erbjuder grupphandledning inom flera områden och har tidigare träffat grupper inom bl a skola, familjehemsvård och assistansverksamhet.

Stödjande samtal i frågor som rör din livssituation här och nu, att hitta en väg för att komma vidare. Jag erbjuder samtal i stödjande form som t ex kan handla om arbete, relationer eller stress. Tillsammans hittar vi strategier som är utvecklande och lotsar dig framåt i tillvaron.

Genom åren har jag sett samtalet i alla dess former som en väg framåt, ett skapande möte.