Handledning

Handledningen som sker i grupp är ett redskap för att ta tillvara och utveckla kompetens. Ett professionellt samtal som sker mellan gruppdeltagarna. Som handledare är min teoretiska utgångspunkt systemisk men vilar också på en psykodynamisk grund. Under handledningen förekommer även inslag av KBT och lösningsfokuserad metod då det kan vara hjälpsamt för att komma vidare.

Formen som framför allt används är samtalet men också mer kreativa former som bilder och rollspel, allt efter deltagarnas behov och relevans för frågan.
Genom att ventilera svårigheter och möjligheter skapas ett dynamiskt utrymme som ger ökad energi och möjliggörande.