Om mig

Jag som möter dig har under min yrkesverksamma tid främst träffat unga vuxna och deras familjer i olika former men också arbetat med enskilda stödsamtal. Mina erfarenheter omfattar arbete med så väl akut omhändertagande som långa samtalskontakter. Jag har fördjupad kunskap kring bl a beroendeproblematik, stress och krishantering.

Jag är auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, fil.mag., Steg-1 terapeut samt utbildad handledare.

Jag är medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete och arbetar också som handledare för Psykoterapigruppen Orion.