Samtal

Vill du ha förändring i din tillvaro? Då kan samtal med en annan person öppna upp för nya tankar och idéer för att komma vidare. Det kan handla om olika teman som finns i ditt liv så som relationer, arbete eller din hälsa.

De samtal jag erbjuder är av stödjande karaktär och handlar framför allt om här och nu. De har ofta inslag av tanke- och beteendeförändring, allt för att ge dig strategier att klara av de utmaningar du står inför. Du kan komma ensam, eller tillsammans med en partner.